แผนที่ภายในรีสอร์ท
    สำหรับแผนที่ภายในรีสอร์ทโดยสังเขป แสดงตำแหน่งและ ที่ตั้ง บ้านพัก และสิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆ เพื่อที่ท่านสามารถเดินสำรวจ เยื่ยมชมจุดต่างๆ ได้ครบถ้วน และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการเลือกบ้านพัก ได้ตาม ความต้องการ ของท่าน และหมู่คณะ

   www.chiangdaohillresort.com
: : : : : ใกล้ฟ้า ใกล้วิมาน : : : : :     
 English |  Thai     
 

เส้นทางเดินทางไป เชียงดาว ฮิลล์ รีสอร์ท

    : : : : Copyright 2004 all right reserved  เชียงดาว ฮิลล์ รีสอร์ท : : : : : : : : : : : : :
 เชียงดาว ฮิลล์ รีสอร์ท :
     28 หมู่ 6 ต.ปิงโค้ง กม.100 ทางหลวงสายเชียงใหม่-ฝาง อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

     โทรศัพท์ : 081 881 6879 , 083 319 3354 , 053 232 434 , 053 234 995
     E-mail : chiangdaohillresort@yahoo.com , chiangdaohill.km100@gmail.com

 Website :
http://www.chiangdaohillresort.com